Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el

Χρηματοδοτούμε την ανάπτυξη, σήμερα

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

#HellenicDevelopmentBank #HDB


Προγράμματα σε εξέλιξη

Εγγυοδοτικό Covid  19
Εξοικονομώ –Αυτονομώ
Εγγυοδοτικό Covid – 19 για πολύ μικρές επιχειρήσεις
Επενδυτικά Δάνεια (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)

 

Οδηγός ρύθμισης οφειλών παλαιών εγγυήσεων

Προγράμματα σε εξέλιξη

Ταμείο Εγγυοδοσίας για Επιχειρήσεις Οπτικοακουστικών Έργων
Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ
Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας
Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
Επενδυτικά Δάνεια (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)
Εξοικονομώ –Αυτονομώ

Δείτε τις δράσεις της HDB στην 85η ΔΕΘ

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ MICROSITE

Σημαντικές δράσεις

Η HDB υιοθετεί τις 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNGC)

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
innoagora_banner
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πανδημία COVID-19: Οι δράσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB) : «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 και το ΤΕΠΙΧ ΙΙ»

Το «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19» δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε δανειακά κεφάλαια, μέσω της παροχής εγγυοδοσίας, σε χαρτοφυλάκιο με ανώτατο όριο. Αντικειμενικός σκοπός του είναι ο μετριασμός των επιπτώσεων της Πανδημίας COVID -19 στη λειτουργία των επιχειρήσεων, μέσω της ενίσχυσης της ρευστότητας τους με δάνεια κεφαλαίου κίνησης.

H Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σχεδίασε και υλοποιεί προς όφελος των πληττομένων από την πανδημία Covid-19 επιχειρήσεων, το νέο Υποπρόγραμμα της Δράσης Επιχειρηματική Χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ. Στόχος είναι η μακρόχρονη και ουσιαστική υποστήριξη της χρηματοδοτικής ρευστότητας των εν λόγω επιχειρήσεων, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερη αντοχή τις συνέπειες από την αναστολή ή τον περιορισμό της λειτουργίας τους.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ
μαθετε περισσοτερα

Αποστολή και στόχοι

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σκοπεί στην προώθηση της δίκαιης, βιώσιμης και ολιστικής ανάπτυξης της οικονομίας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Κύρια αποστολή του φορέα είναι η στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασής τους σε πηγές χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση και κάλυψη τυχόν δυσλειτουργιών της αγοράς.

Data collection

Total damage has been caused by the civilians arounf the new apple  store at Wall street.

Guaranteed ROI

Total damage has been caused by the civilians arounf the new apple  store at Wall street.

Always Online

Total damage has been caused by the civilians arounf the new apple  store at Wall street.

Προώθηση της καινοτομίας
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
Προώθηση ποιοτικών και στρατηγικών έργων

Στηρίζουμε το μέλλον

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αποτελεί συνδετικό κρίκο στον οικονομικό κύκλο της χρηματοδότησης μεταξύ  των επιχειρήσεων και των τραπεζών,  αναλαμβάνοντας ένα μέρος του  πιστωτικού κινδύνου, διευκολύνοντας την πρόσβαση τους στη χρηματοδότηση (market gap & market failure). Ο συμπληρωματικός αυτός ρόλος την καθιερώνει ως θεσμό αναφοράς για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Δάνεια

Εγγυήσεις

Άλλα προγράμματα

Η Τράπεζα σε αριθμούς

Στατιστικά στοιχεία 30/06/2022

Ίδρυση
Πλήθος επιχειρηματικών δανείων
15.289.0
.228€
Συνολικό ποσό δανείων
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομείς

Γεωργία – Αγροδιατροφή

Υγεία – Φάρμακα – Βιοτεχνολογία

Ενέργεια

Περιβάλλον – Πράσινη Οικονομία

Κατασκευές – Μεταφορές

Μεταποίηση – Βιοτεχνία – Βιομηχανία

Εμπόριο

Τουρισμός – Πολιτισμός – Αθλητισμός

Έρευνα – Καινοτομία – Τεχνολογία

Κυκλική Οικονομία

Προκηρύξεις

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (N. 4608/2019 ΦΕΚ Α 66 – 25.04.2019) προκηρύσσει διαγωνισμούς για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών και την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων και έργων.

Οι προκηρύξεις διέπονται και ακολουθούν το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της Τράπεζας και την ισχύουσα νομοθεσία

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νέα και Ανακοινώσεις

Το σύνολο των δραστηριοτήτων και ενεργειών της HDB προβάλλονται και δημοσιοποιούνται για την υπεύθυνη ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων και επωφελούμενων ομάδων του πληθυσμού και κατεξοχήν του επιχειρηματικού κόσμου.

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ