ESG Tracker by HDB: Δημιουργήστε δωρεάν αναφορά για την επιχείρησή σας

el
Δελτία Τύπου

Γ. Ζαββός: «H Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα είναι η Τράπεζα της Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας»

«H Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB είναι ο μοναδικός χρηματοδοτικός και αναπτυξιακός φορέας της χώρας, με κύρια αποστολή την διεύρυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) σε εθνικούς και ενωσιακούς πόρους. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB είναι η Τράπεζα της επιχειρηματικότητας των ΜμΕ» δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB, Γιώργος Ζαββός  στη Συνέντευξη Τύπου με τίτλο «Επενδυτικά εργαλεία για την στήριξη της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση των υποδομών», που παρέθεσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Η HDB στηρίζει την Αναπτυξιακή Πολιτική της κυβέρνησης, δημιουργώντας τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, για τον «πράσινο» και ψηφιακό μετασχηματισμό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας.

Τα τελευταία 4 χρόνια, η HDB χορήγησε 45.288 δάνεια συνολικού ύψους 9,4 δις Ευρώ, αποδεικνύοντας ότι έχει καταλυτικό ρόλο ως πολλαπλασιαστικός μηχανισμός μόχλευσης δημοσίων πόρων, καλύπτοντας τα κενά της αγοράς.

Οι 3 άξονες στρατηγικής της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDV στον νέο κύκλο της ελληνικής οικονομίας είναι:

  1. η σημαντική αύξηση του αριθμού των χρηματοδοτούμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
  2. η ενεργός στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και καινοτομίας των ΜμΕ και
  3. η εξωστρέφεια βασισμένη στην άντληση ενωσιακών πόρων που προορίζονται για μη κράτη-μέλη της Ε.Ε. και η στενή συνεργασία με εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες,

«Η συνέργεια αυτών των αξόνων δημιουργεί ένα δυναμικό περιβάλλον επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΜμΕ που συμβάλλει καθοριστικά στους φιλόδοξους στόχους της ανάταξης της ελληνικής οικονομίας που υλοποιεί η κυβέρνηση», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Ο κ. Ζαββός παρουσίασε τους τρόπους υλοποίησης αυτής της στρατηγικής:

«Σε μια συγκυρία υψηλών επιτοκίων, ενεργειακής κρίσης και γεωπολιτικών εντάσεων, η HDB δίνει λύσεις στις προκλήσεις της αγοράς, συμβάλλοντας στη μείωση του κόστους χρηματοδότησης με εξειδικευμένα εργαλεία που παρέχουν:

  • Άτοκη συγχρηματοδότηση δανείων κατά 40% ή 50% ή 75%.
  • Εγγύηση δανείων κατά 80% με επιδότηση του επιτοκίου δανείων τράπεζας και σημαντική μείωση της απαίτησης εξασφαλίσεων.
  • Επιδότηση επιτοκίου για το αρχικό χρονικό διάστημα του δανείου ως πρόσθετη ενίσχυση.
  • Μείωση δανειακού κεφαλαίου με επίτευξη στόχων (όπως π.χ. με το Ταμείο Καινοτομίας)
  • Μεγάλη περίοδο χάριτος δανείων (36 μήνες)
  • Μακροχρόνια δάνεια (10 έτη)
  • Μη χρηματοδοτικούς μηχανισμούς στήριξης», τόνισε ο κ. Ζαββός.

«Αξίζει να σημειωθεί πως ο μέσος όρος του επιτοκίου για παράδειγμα τον μήνα Σεπτέμβριο με την παρέμβαση της Αναπτυξιακής Τράπεζας έφτασε στο 3,68%, πολύ μικρότερος από αυτόν της αγοράς που ανήλθε στο 7,13%», υπογράμμισε ο ίδιος.

Πρόσθεσε πως «η HDB μοχλεύοντας 4,5 δισ. ευρώ δημοσίων πόρων έβγαλε στην αγορά 12,3 δισ. ευρώ που σημαίνει πως λειτουργεί ως πολλαπλασιαστικός μηχανισμός προσέλκυσης ιδιωτικών πόρων».

Επίσης, αναφέρθηκε στην έμφαση που δίνεται μέσα από τα προγράμματα της HDB για τη δανειοδότηση των πολύ μικρών επιχειρήσεων καθώς από τις επιχειρήσεις που επωφελήθηκαν από τα προγράμματα της HDB το 75% είχαν έως 10 άτομα προσωπικό και το 81% έως 2 εκ. ευρώ κύκλο εργασιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Ταμείο Ρευστότητας, με συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων πάνω από 727 εκ. ευρώ, το 32% των επιχειρήσεων δεν είχαν λάβει ποτέ κάποια μορφή ενίσχυσης από την HDB. Το 32% των επιχειρήσεων έλαβε πρόσθετη επιδότηση επιτοκίου 3% για τα 2 πρώτα χρόνια, με το κόστος της επιδότησης να φτάνει στα 3,9 εκ. ευρώ.

Ο κ. Ζαββός παρουσίασε και τα προγράμματα «νέας γενιάς» της Αναπτυξιακής Τράπεζας που συμβάλλουν στην «πράσινη» και βιώσιμη ανάπτυξη. Πρόκειται για τα πράσινα συγχρηματοδοτούμενα και ψηφιακής αναβάθμισης δάνεια με προϋπολογισμό 590 εκ. ευρώ.

Ειδική μνεία έγινε στην πλατφόρμα KYC της HDB, η οποία συμβάλλει στη διεύρυνση της πρόσβασης των ΜμΕ στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και δίνει τη δυνατότητα στον αιτούμενο δανείου να είναι ορατός σε όλο το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Κλείνοντας, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας ο κ. Ζαββός επεσήμανε πως αποτελεί βασική στρατηγική της HDB η απόκτηση της πιστοποίησης του «Πυλώνα Αξιολόγησης» (Pillar Assessment) που πρόκειται για μία πιστοποίηση η οποία θα επιτρέψει στην HDB να αντλεί άμεσα ενωσιακούς πόρους για την χρηματοδότηση των προγραμμάτων της καθώς και ενωσιακούς πόρους που προορίζονται για την επέκταση των επενδυτικών δραστηριοτήτων σε μη κράτη-μέλη της Ε.Ε.