ESG Tracker by HDB: Δημιουργήστε δωρεάν αναφορά για την επιχείρησή σας

el
Δελτία Τύπου

Συμπεράσματα Ετήσιας Συνάντησης AECM: Αναγκαία η ενίσχυση του ρόλου των Εγγυοδοτικών Φορέων στην χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Τα συμπεράσματα μιας μοναδικής τριήμερης διεθνούς εκδήλωσης που φιλοξένησε στην Αθήνα η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB

Με εντυπωσιακή παρουσία 160 συνέδρων από το εξωτερικό και μεγάλη επιτυχία στις εργασίες, ολοκληρώθηκε η υψηλού επιπέδου ετήσια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας AECM (European Association of Guarantee Institutions) στην Αθήνα, με τη συμμετοχή 35 ομιλητών από 16 διαφορετικές χώρες.

Η Γενική Συνέλευση, καθώς και η ετήσια Σύνοδος του AECM φιλοξενήθηκαν για πρώτη φορά στην Αθήνα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-ΗDB, η οποία εκπροσωπείται στη διοίκησή του από την Διευθύνουσα Σύμβουλο, Αθηνά Χατζηπέτρου. 

Η CEO της HDB, Αθηνά Χατζηπέτρου είναι εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του AECM και πρόσφατα εκλέχτηκε Πρόεδρος της Επιτροπής Communication and Marketing. Η HDB τοποθετήθηκε αναφορικά με την χρήση της τεχνολογίας ως σύμμαχου στην αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας για τη χρηματοδότηση των ΜμΕ.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της HDB  παρουσίασε στα μέλη του AECM τη νέα πλατφόρμα KYC by HDB με την οποία διευκολύνεται η πρόσβαση των ΜμΕ στο τραπεζικό σύστημα.

Στα μέλη του AECM παρουσιάστηκαν τα στοιχεία που υποδηλώνουν το θετικό αποτύπωμα των πρώτων εβδομάδων.

  • Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB ανακοίνωσε τη δωρεάν διάθεση δύο καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων προς δοκιμαστική χρήση στα μέλη του AECM, αποδεικνύοντας την προώθηση της βιωσιμότητας και της καινοτομίας στη χώρα μας μέσα από τη δημιουργία καινοτόμων ψηφιακών λύσεων και δράσεων.

Πρόκειται για τα νέα ψηφιακά εργαλεία που παρουσιάστηκαν από τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της HDB, Παντελή Τζωρτζάκη:

Το ESG TRACKER by HDB που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία Resnovae, εργαλείο αυτοαξιολόγησης για ΜμΕ που θα μπορούν να καταγράφουν βάσει ESG κριτηρίων το στάδιο βιώσιμης ανάπτυξης που βρίσκονται.

Το SOFIA Innovation Scoring by HDB  που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία Renvis  και είναι ένα καινοτόμο επιχειρηματικό εργαλείο για τη βαθμολόγηση της Καινοτομίας των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη εντύπωση αλλά και ικανοποίηση προκάλεσαν στους συνέδρους, οι επίκαιρες παρεμβάσεις του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Eurobank, Ανδρέα Αθανασόπουλου και της Γενικής Διευθύντριας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Χαρίκλειας Απαλαγάκη.

  • Ο κ. Αθανασόπουλος ανέλυσε με στοιχεία την αναγκαιότητα και την αποτελεσματικότητα του εγγυητικού μέσου, ειδικά σε μια περίοδο συρρίκνωσης της προσφοράς πιστώσεων από μεγάλους οργανισμούς, μέσα από  μια αναλυτική παρουσίαση που έδωσε τον τόνο της αγοράς κατά την έναρξη του συνεδρίου.
  • Από την πλευρά της, η κα. Απαλαγάκη  παρουσίασε την αξιοσημείωτη επιτυχία του προγράμματος στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB  για την αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης, τονίζοντας το γεγονός ότι τα εν λόγω προγράμματα όχι μόνο έχουν κατά το ήμισυ αποπληρωθεί αλλά καταγράφουν θετική τάση κάτω του 1% σε Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια NPL.

Από τη δική του πλευρά, ο Κωνσταντίνος Μακέδος, Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, το οποίο επίσης είναι μέλος του AECM, παρουσίασε στους συνέδρους αναλυτικά στοιχεία που αποδεικνύουν την σταθερή ανοδική πορεία της ελληνικής οικονομίας. Επιπλέον κατέδειξε τα αποτελέσματα που ήδη έχουν επιτευχθεί στη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μελών του ΤΜΕΔΕ, σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα- HDB, χάρη στην τεχνογνωσία και τη δέσμευση των δύο φορέων για παροχή σύγχρονων εργαλείων στήριξης της επιχειρηματικότητας και διαρκούς αύξησης θέσεων εργασίας, σημειώνοντας την μόχλευση των πόρων του ΤΜΕΔΕ από 8 εκ ευρώ σε 69 εκ ευρώ δάνεια.

Κατά τη διάρκεια της τριήμερης συνάντησης, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη απλούστευσης νομοθετικών ρυθμίσεων, καθώς και στην πράσινη μετάβαση και την υιοθέτηση κριτηρίων ESG από τις επιχειρήσεις.

  • Ο  Πρόεδρος του AECM, Guy Selbherr, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ πολλές φορές σχετικά με την πολυπλοκότητα στη νομοθεσία και τη γραφειοκρατία για να επωφεληθούν από ευρωπαϊκά προγράμματα. Πρότεινε τον σχεδιασμό μιας απλούστερης διοικητικής μεταχείρισης (ανάλογης με αυτήν που μπορούν να παρέχουν οι ΜμΕ) για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων.

Η εκπρόσωπος του ΟΟΣΑ, Lucia Cusmano ανακοίνωσε τη νέα συνεργασία μεταξύ της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΟΟΣΑ για τη Χρηματοδότηση ΜμΕ με στόχο την Αειφορία (ΟECD Platform on Financing SMEs for Sustainability) και του AECM. Η Marjut Falkstedt, Chief Executive του (EIF) αναγνώρισε τον ρόλο των εγγυοδοτικών εργαλείων και τη στενή συνεργασία με το AECM.

Ο Andreas Bergmann, εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέφερε πως στο πλαίσιο των αλλεπάλληλων κρίσεων, τα νέα προγράμματα στήριξης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις σοβαρές διαταραχές της οικονομίας (όπως κίνδυνος ρευστότητας). Η κρατική ενίσχυση θα πρέπει να περιοριστεί σε ό,τι είναι πραγματικά αναγκαίο και να ελέγχεται.

Ο Chris Allen, εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε πως ο ρόλος της Κομισιόν έχει ενισχυθεί. Συνολικά, οι προβλέψεις για την επέκταση προγραμμάτων στήριξης είναι μάλλον θετικές.

Ο Jonathan Denness, εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέτασε το ερώτημα αν το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι δυνατό να κάνει ευκολότερη την υλοποίηση των νέων προγραμμάτων. Η όποια απλοποίηση με έλλειψη ρύθμισης εξαιτίας των πολλαπλών ανθρώπων και φορέων που συμμετέχουν, καθίσταται πιο περίπλοκη και σταδιακά μεταφέρεται και σε πρακτικά ζητήματα.

  • Μεταξύ άλλων συζητήθηκε το θέμα τουκανόνα de minimis που αφορά στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις των ΜμΕ και το ενδεχόμενο αύξησης του ορίου στους επόμενους λίγους μήνες.

Σχολιάζοντας συνολικά τα ευρωπαϊκά προγράμματα για τα επόμενα χρόνια, παρατηρήθηκε από συνέδρους ότι η προσπάθεια μείωσης των επιδοτήσεων, αποτελεί θετικό παράγοντα για τα εγγυοδοτικά εργαλεία, επιτρέποντας καλύτερη μόχλευση των πόρων της ΕΕ και την κινητοποίηση περισσότερων πόρων από τα κράτη μέλη.

Σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα InvestEU, επισημάνθηκε ότι η ταχύτητα υλοποίησης βελτιώνεται και ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στη γενικότερη επιτυχία του προγράμματος μελλοντικά, με ορισμένες προσαρμογές.

Σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση της βιωσιμότητας των ΜμΕ, επισημάνθηκαν από τον Gerhard Huemer, εκπρόσωπο του SMEunited οι παράγοντες που εμποδίζουν την ανάπτυξη, μετά από τις αλλεπάλληλες κρίσεις όπως η έλλειψη διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού. Παρόμοια γνώμη εξέφρασε και η Λίνα Κωνσταντινοπούλου από τον φορέα Eurochambres, που εκπροσωπεί περίπου 20 εκατομμύρια ευρωπαϊκές ΜμΕ, οι οποίες αντιτίθενται στην επιβολή κανονισμών, στις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και στην γραφειοκρατία.

Ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Δικτύου Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων – INSME, Giovanni Zazzerini,  τόνισε την ανάγκη για  περισσότερη καινοτομία ως πηγή ανάπτυξης. To ρυθμιστικό πλαίσιο για τη βιωσιμότητα ακόμη κι αν θεωρείται «βάρος», θα πρέπει να το δει κάποιος ως ευκαιρία για τις ΜμΕ να αναλύσουν καλύτερα τον εαυτό τους, προσφέροντας τη δυνατότητα να ανοίξουν νέα πεδία και αγορές, σημείωσε.

Ο Tony Greenham, εκπρόσωπος της British Business Βank περιέγραψε το προφίλ του ρυθμιστικού πλαισίου, που έχει ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά με το ευρωπαϊκό.

Η πράσινη και ESG χρηματοδότηση θα πρέπει να ποικίλλει μεταξύ μεγάλων και μικρών τραπεζών και να χρησιμοποιηθεί ως στρατηγικό πλεονέκτημα. Η νέα πράσινη χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι πρόσθετη και όχι να αντικαθιστά τις υφιστάμενες. Οι τράπεζες και οι πελάτες θα είναι οι κινητήριες δυνάμεις που θα οδηγήσουν τις περισσότερες ΜμΕ στην υιοθέτηση ESG κριτηρίων, όχι οι κανόνες.

Ο Burçak İnel, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, εστίασε την παρέμβαση του στο να καταστήσει ως στόχο για τις τράπεζες την χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης, μοιράζοντας βέλτιστες πρακτικές και ευαισθητοποιώντας τις τράπεζες.

Από την πλευρά του CEO του Credit Guarantee Fund (KODIT) από την Κορέα, κ. Choi Won-mok, επισημάνθηκε πως τα θεσμικά όργανα της χώρας επιδιώκουν να δημιουργήσουν μια ισορροπία μεταξύ πρακτικών και ρυθμιστικών κανόνων στην εγγυητική δραστηριότητα για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Αξίζει να σημειωθεί η άποψη του Gernot Rößler, από την Ένωση Γερμανικών Τραπεζών Εγγυήσεων (Verband Deutscher Bürgschaftsbanken, VDB) για τους φορείς εγγυοδοσίας που αφορά στο γεγονός ότι η ισχύουσα τραπεζική νομοθεσία δημιουργεί ολοένα και περισσότερες απαιτήσεις.

Από την πλευρά της Αιγύπτου, και συγκεκριμένα την Nagla Bahr, Πρόεδρο του Euro-Mediterranean Guarantee Network (EMGN) και Διευθύνουσα Σύμβουλοτης Credit Guarantee Company, σημειώθηκε πως το Αιγυπτιακό σύστημα εγγυήσεων, έχει δείξει τα τελευταία χρόνια σημαντική αύξηση των δραστηριοτήτων του λόγω της ισχυρής οικονομικής στήριξης από την Κεντρική Τράπεζα.

  • Σημειώνεται ότι στην ετήσια συνάντηση του Παγκόσμιου Δικτύου των Οργανισμών Εγγύησης (GNGI), στο πλαίσιο του AECM, επανεκλέχτηκαν οι Bernhard Sagmeister της AWS από την Αυστρία και ο Mohammed Al-Jafari της JLGC από την Ιορδανία.

Στην τριήμερη συνάντηση συμμετείχαν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κορυφαία στελέχη εγγυοδοτικών φορέων απ’ όλο τον κόσμο.

Ο Πρόεδρος της HDB , κος Γιώργος Ζαββός, υποδέχτηκε εκ μέρους του ΔΣ της HDB τα μέλη του AECM και τους συνέδρους  σε επίσημο δείπνο, στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Ο AECM είναι ένας ισχυρός και καταξιωμένος φορέας, που αποτελείται από 47 μέλη, σε 30 διαφορετικές χώρες.