ESG Tracker by HDB: Δημιουργήστε δωρεάν αναφορά για την επιχείρησή σας

el
Δημόσιες Παρεμβάσεις

Άρθρο της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου της HDB κας Αθηνάς Χατζηπέτρου στην Καθημερινή της Κυριακής (17.10.2021)

Άρθρο της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου της HDB κας Αθηνάς Χατζηπέτρου στην Καθημερινή της Κυριακής (17.10.2021)

Η πρώτη συνεργασία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB), με έναν δυναμικό φορέα του ιδιωτικού τομέα, το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων (ΤΜΕΔΕ), γέννησε ένα νέο στοχευμένο χρηματοδοτικό εργαλείο άμεσης απόδοσης και υψηλής χρηστικότητας.

  • Παρέχεται εγγύηση κεφαλαίου κίνησης μέχρι του ποσού των 200.000 Ευρώ  και ανοίγει τον δρόμο για την περαιτέρω διευκόλυνση της χρηματοδότησης του κατασκευαστικού μελετητικού κλάδου.

Περίπου 30.000 μηχανικοί και εργολήπτες πιστούχοι του ΤΜΕΔΕ καθώς και 5.500 τεχνικές εταιρείες μέλη του ΤΜΕΔΕ, μπορούν από σήμερα να αντλήσουν με γρήγορες και συμφέρουσες διαδικασίες, νέα κεφάλαια κίνησης για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους σχεδίων.

Το πρώτο συμπέρασμα από αυτή τη συνεργασία της HDB με το ΤΜΕΔΕ είναι αυτονόητο:

  • Όταν ο ιδιωτικός τομέας συμπορεύεται με το δημόσιο τομέα, με ένα κοινό στόχο, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι πολλαπλασιαστικά, στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης αλλά και της επιχειρηματικότητας με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Ο κλάδος των Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων έργων αποτελούσε και αποτελεί πυλώνα σημαντικής οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Χρήζει ενεργής στήριξης και προώθησης λόγω της σπουδαιότητάς του ενώ συγχρόνως διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην έγκαιρη ολοκλήρωση των νέων έργων υποδομής και ανάπτυξης που έχει ανάγκη η χώρα.

Αξίζει να σημειωθεί πως στον κατασκευαστικό κλάδο, το 2019, είχαν καταγραφεί από την ΕΛΣΤΑΤ 61.771 επιχειρήσεις  με μέγεθος αγοράς, σαν αξία έργων, τα 10.504.506.185 €.

Σήμερα η συνεργασία της HDB  με το ΤΜΕΔ, θα φέρει στη διάθεση των επιχειρήσεων του κλάδου, με την μέθοδο της μόχλευσης, δάνεια οκτώ (8) φορές περισσότερα έναντι της αρχικής αξίας του προϋπολογισμού που θα διέθετε το ΤΜΕΔΕ.

Αυτός είναι ο ρόλος μιας Εθνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα –HDB,  δεν απορροφά απλώς τους κοινοτικούς και κρατικούς πόρους.

Με την μόχλευση των κεφαλαίων, πολλαπλασιάζει την αποτελεσματικότητα και την εμβέλεια τους στην Ελληνική Οικονομία.

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η Hellenic Development Bank –HDB διαθέτει πλέον την εσωτερική δομή και το εξειδικευμένο προσωπικό, μαζί με το σχέδιο ανάπτυξης νέων προϊόντων ώστε να μην υπάρξει ούτε ένα Ευρώ κρατικών ή κοινοτικών διαθέσιμων πόρων αναξιοποίητο.

Συνεργαζόμαστε με τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, για να προσδώσουμε υψηλή προστιθέμενη αξία στις επιχειρήσεις και να συμβάλλουμε στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Μοιραζόμαστε με τους ανθρώπους του ΤΜΕΔΕ μια κοινή φιλοσοφία:

  • Την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας, της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας, των ελεύθερων επαγγελματιών, της πράσινης ανάπτυξης.

Κοινός παρονομαστής είναι η διευκόλυνση αλλά και η διεύρυνση των ευκαιριών πρόσβασης στην χρηματοδότηση με εύκολες, γρήγορες και διαφανείς διαδικασίες.

Η σύμπραξη HDB –  ΤΜΕΔΕ συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, καθώς οι πόροι θα μεταφερθούν και θα αξιοποιηθούν από μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διαθέτουν αναπτυξιακό προφίλ, ευελιξία και ασφαλώς περιβαλλοντική συνείδηση.

Μέσα από κοινό σχεδιασμό το συγκεκριμένο εγγυοδοτικό προϊόν θα καλύψει τις πραγματικές ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων και θα αντιμετωπίσει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της πραγματικής οικονομίας την δεδομένη χρονική στιγμή, που δεν είναι άλλο από το περιβόητο
 «χρηματοδοτικό κενό της αγοράς».

Στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB σχεδιάσαμε μαζί με το ΤΜΕΔΕ ένα προϊόν με ισομερή και ισορροπημένη κατανομή του χρηματοδοτικού κινδύνου μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου των Τραπεζών και των επιχειρήσεων, ενώ θα χρηματοδοτήσει επιχειρήσεις που συμμετέχουν ουσιαστικά στο παραγωγικό μοντέλο για την υγιή αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος.

  • Στρατηγική προτεραιότητα της HDB είναι η βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων, με ένα καλύτερo «bankability» των επενδυτικών έργων και των προϋποθέσεων προσέλκυσης κεφαλαίων από το εξωτερικό ή το εγχώριο τραπεζικό σύστημα με καλύτερους όρους και προϋποθέσεις.

Παρέχουμε ρευστότητα όχι μόνο για να στηρίξουμε την επιχειρηματική καθημερινότητα, αλλά και να ενθαρρύνουμε μέσα από πολλαπλά και καινοτόμα εργαλεία, τον επιχειρηματία να γίνει πιο εξωστρεφής, πιο σύγχρονος και κυρίως ανταγωνιστικός τόσο στην χώρα μας όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Αυτός είναι ο στόχος της νέας διοίκησης της HDB:

  • Να λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία επενδύσεων και συνεπενδύσεων, με νέες συνεργασίες που προσφέρουν επιπλέον δυνατότητες, ενισχύοντας συγχρόνως την καινοτομία στην ελληνική επιχειρηματικότητα.

Στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, με όραμα και ξεκάθαρους στόχους, δουλεύουμε για να καλύψουμε αλλά και να εξοπλίσουμε την ελληνική επιχείρηση σε όποιον κλάδο και αν ανήκει με όλα τα ‘’εφόδια’’ για να στηριχθεί αλλά κυρίως να αναπτυχθεί.