ESG Tracker by HDB: Δημιουργήστε δωρεάν αναφορά για την επιχείρησή σας

el
Δελτία Τύπου

Ο οργανισμός Innovation Norway ανακοινώνει την 3η Ανοιχτή Πρόσκληση για χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Business Innovation Greece»

Ο οργανισμός Innovation Norway, με την ιδιότητα του Διαχειριστή Επιχορήγησης του Προγράμματος «Business Innovation Greece», ανακοινώνει την 3η και τελική Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Έργων. Το ποσό των 8,7 εκατ. ευρώ, διατίθεται με τη μορφή επιχορηγήσεων (μη επιστρεπτέων κεφαλαίων) για την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επέκταση δραστηριοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα «Business Innovation Greece» είναι ένα από τα εννέα προγράμματα που υλοποιούνται επί του παρόντος στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται από τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν, μέσω του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ),  γνωστού και ως «EEA Grants». Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης που διατίθεται στην Ελλάδα, μέσω του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ, ανέρχεται σε 116,7 εκατ. ευρώ για την τρέχουσα χρηματοδοτική περίοδο (2014 – 2021).

Τι προσφέρει το Πρόγραμμα «Business Innovation Greece»:

 • Οικονομική υποστήριξη σε έργα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της καινοτομίας σε προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες ελληνικών επιχειρήσεων. Η επιχορήγηση μπορεί να καλύψει ένα χρηματοδοτικό κενό από πλευράς της επιχείρησης για την πραγματοποίηση μιας επένδυσης (εφαρμογή υφιστάμενης τεχνολογίας, νέας για την επιχείρηση) ή για την υλοποίηση δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης, με στόχο την εισαγωγή στην αγορά ενός νέου προϊόντος, μίας νέας τεχνολογίας ή νέας λύσης.
 • Η Anne Lise Rognlidalen, Διευθύντρια του Προγράμματος «Business Innovation Greece», επισημαίνει: «Η καινοτομία αποτελεί βασικό στοιχείο για την αύξηση της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης. Το Πρόγραμμα αυτό μπορεί να χρηματοδοτήσει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων για τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων των ελληνικών επιχειρήσεων, μειώνοντας το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και έχοντας ταυτόχρονα θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας (ή τη διασφάλιση υφιστάμενων)».

Ποιο είναι το ύψος της χρηματοδότησης για την οποία μπορεί να υποβάλει αίτηση μια επιχείρηση;

 • Οποιαδήποτε ελληνική επιχείρηση μπορεί να υποβάλει αίτηση για επιχορήγηση ύψους € 200.000 έως € 1.500.000, ως συγχρηματοδότηση έργου. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλουν αίτηση και για μικρότερα ποσά επιχορήγησης, από € 50.000 έως € 200.000. 
 • Για να εξασφαλιστεί η απαραίτητη συγχρηματοδότηση ενός έργου, η επιχορήγηση που παρέχεται από το παρόν Πρόγραμμα δύναται να συνδυαστεί και με ένα ξεχωριστό και ανεξάρτητο προϊόν, υπό τη διαχείριση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ – HDB), που θα είναι διαθέσιμο εκείνη την εποχή (ενδεικτικά: δάνεια, εγγυήσεις, κ.α.).

Τι είδους έργα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα «Business Innovation Greece»;

Οι δραστηριότητες πρέπει να εμπίπτουν σε έναν από τους ακόλουθους τρεις τομείς ενδιαφέροντος (Focus Areas):

 • Πράσινη Καινοτομία στην Βιομηχανία, η οποία είναι διατομεακή από τη φύση της. Το Πρόγραμμα ενθαρρύνει τον πράσινο προσανατολισμό σε όλους του τομείς οικονομικής δραστηριότητας.
 • Γαλάζια Ανάπτυξη, όπου μπορούν να υποστηριχθούν δράσεις που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη στον τομέα της θάλασσας και της ναυτιλίας.
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) – ICT, όπου μπορούν να υποστηριχθούν οριζόντιες λύσεις και εργαλεία που αφορούν εφαρμογή ή ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων ICT, οι οποίες συχνά δύνανται να έχουν και παράλληλα «πράσινα» οφέλη. Ενθαρρύνεται ιδιαίτερα η εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και διαδικασιών  ψηφιοποίησης/ αυτοματοποίησης/ βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας (προς την κατεύθυνση του Industry 4.0).

Ποια είναι τα αποτελέσματα των δύο προηγούμενων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων;

 • Ήδη, 24 καινοτόμα έργα ελληνικών επιχειρήσεων έχουν εγκριθεί και θα λάβουν επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα «Business Innovation Greece». Εννέα έργα επελέγησαν στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και 15 έργα επελέγησαν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Η συνολική επιχορήγηση που έχει εγκριθεί για αυτά τα 24 έργα ανέρχεται σε 10,3 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε 430.000 ευρώ ανά έργο. Η κατανομή μεταξύ των τομέων ενδιαφέροντος (Focus Areas) έχει ως εξής: 9 έργα έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της Πράσινης Καινοτομίας στην Βιομηχανία, 6 έργα στο πλαίσιο της Γαλάζιας Ανάπτυξης και 9 έργα στο πλαίσιο των ΤΠΕ / ICT. Οι περισσότερες από τις εταιρείες που λαμβάνουν στήριξη αποτελούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
 • Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην τόνωση και στην ανάπτυξη των διμερών σχέσεων συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων στην Ελλάδα και φορέων από τις Δότριες Χώρες.

Ποια είναι η μέχρι τώρα εμπειρία των ελληνικών επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα;

 • Με αφορμή την έναρξη της τρίτης Πρόσκλησης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΔΙΑ, κος Δημήτρης Γκορτζής, δήλωσε: «Χάρη στην οικονομική στήριξη από το Πρόγραμμα «Business Innovation Greece», κατασκευάσαμε ένα υπερσύγχρονο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, με αποτέλεσμα την αύξηση των όγκων παραλαβής και ανακύκλωσης ανακυκλώσιμων υλικών, και δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε χωρίς αυτή την επιχορήγηση. Ο νορβηγός εταίρος μας στο έργο, Norsk Gjenvinning AS, παρείχε πολύτιμες συμβουλευτικές υπηρεσίες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου».
 • Η Ulysses Hellas Α.Ε. έχει ήδη ολοκληρώσει το πρώτο της έργο όπου, μαζί με μια μικρή νορβηγική επιχείρηση, τη Vesselman AS, ανέπτυξαν μια ολοκληρωμένη λύση για τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων συντήρησης ενός πλοίου κατά τη διάρκεια αλλά και μεταξύ των δεξαμενισμών του, με στόχο τη μείωση του κόστους συντήρησης για τους πλοιοκτήτες και διαχειριστές.  «Δεν είναι εύκολο να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση για τέτοιου είδους έργα, αλλά τα EEA Grants μάς έδωσαν αυτή την ευκαιρία, ενώ η ομάδα του Innovation Norway έκανε την όλη διαδικασία απλή και ξεκάθαρη και ήταν πάντα εκεί ώστε να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις προς όφελος του έργου», δηλώνει ο Παντελεήμων Παντελής, Διευθύνων Σύμβουλος της Ulysses Hellas.

Ο οργανισμός Innovation Norway είναι κρατικός φορέας υπό το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Αλιείας της Νορβηγίας και είναι ο κύριος αρμόδιος φορέας για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στη Νορβηγία.

Περισσότερες πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 3η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, τις οδηγίες, τα υποδείγματα και την πρόσβαση στην πύλη ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος https://www.innovasjonnorge.no/Greeceinnovation

Επικοινωνία με τον Innovation Norway – Help Desk: gr.innovation@innovationnorway.no