Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el
Δημόσιες Παρεμβάσεις

Παρουσίαση προγραμμάτων χρηματοδότησης για τη Βόρεια Ελλάδα από την κα Αθηνά Χατζηπέτρου, Πρόεδρο και CEO της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας