ESG Tracker by HDB: Δημιουργήστε δωρεάν αναφορά για την επιχείρησή σας

el
Προηγούμενες Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη Θέσης: Διευθύνων Σύμβουλος

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) ανήκει στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό χώρο με αντικείμενο τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και διαχείριση στοχευμένων χρηματοδοτικών δράσεων με εφαρμογή σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων που προωθούνται μέσω των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας.

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ

Η εταιρεία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία» προκηρύσσει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας.

ΙΙ. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Η πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1α και γ του Καταστατικού της Εταιρείας, κατ’ εφαρμογή του αρ. 2 του ν. 4608/2019 (ΦΕΚ Α’ 66).

ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν τα πρόσωπα που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα, που αναφέρονται κατωτέρω.

Απαιτούμενα Τυπικά Προσόντα

  1. Πτυχίο: Για την προκηρυσσόμενη θέση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Α.Ε.Ι.  της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
  2. Μεταπτυχιακός Τίτλος: Κατά την ημερομηνία της λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με οικονομικό αντικείμενο. Θα συνεκτιμηθεί η κατοχή και πλέον του ενός  μεταπτυχιακού τίτλου.
  3. Επαγγελματική Εμπειρία: Για την κάλυψη της προκηρυσσόμενης θέσης απαιτείται επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στον οικονομικό και επενδυτικό τομέα, καθώς και στον τομέα διαχείρισης χαρτοφυλακίων. Θα συνεκτιμηθεί η επαγγελματική εμπειρία σε επενδυτικές τράπεζες ή οργανισμούς σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.
  4. Ξένη Γλώσσα: Απαιτείται άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Θα συνεκτιμηθεί η γνώση της Γαλλικής γλώσσας σε καλό επίπεδο καθώς και η γνώση πρόσθετης ξένης γλώσσας.

IV. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε έως δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και εκκινεί από την ανάρτηση της παρούσας προκήρυξης στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ήτοι αρχίζει την 11/12/2023 και λήγει την 21/12/2023.

V. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Προκειμένου να καλυφθεί η ανωτέρω θέση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τα κάτωθι:

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται σχετικό Υπόδειγμα στην παρούσα πρόσκληση).

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το βιογραφικό σημείωμα επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθ. 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75).

Σε μεταγενέστερο στάδιο οι επιλεγέντες θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν τα προσόντα που επικαλούνται με την προσκόμιση αντιγράφων των τίτλων σπουδών τους, εφόσον τους ζητηθεί.

Η αίτηση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα υποβάλλεται αποκλειστικά από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης έως την  21/12/2023.  Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η οποία υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ceo_vacancy@hdb.gr

VI. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η  διαδικασία επιλογής και κατάρτισης πίνακα των επικρατέστερων υποψηφίων διεξάγεται από την αρμόδια Επιτροπή Ανάδειξης Yποψηφίων Mελών.  Η τελική επιλογή και ο ορισμός του Διευθύνοντα Συμβούλου γίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Μετά την εξέταση της πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων της παρούσας Προκήρυξης από τους υποψηφίους, είναι δυνατόν οι επικρατέστεροι υποψήφιοι να κληθούν από την αρμόδια Επιτροπή Ανάδειξης υποψηφίων μελών σε συνέντευξη.

VΙI. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας. Τα κωλύματα υποψηφιότητας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 1 περ. δ’ του Καταστατικού δεν πρέπει να συντρέχουν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επιλογής ούτε και κατά τον διορισμό στην Εταιρεία.

Η παρούσα πρόσκληση δεν είναι δεσμευτική για την Εταιρεία.

  • ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ