ESG Tracker by HDB: Δημιουργήστε δωρεάν αναφορά για την επιχείρησή σας

el
Δελτία Τύπου

Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας– COVID 19: κεφάλαιο κίνησης για Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

31/5/2021

 

Νέο Πρόγραμμα Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

Η Hellenic Development Bank (HDB) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ) που στο εξής αποτελεί ξεχωριστή χρηματοδοτική μονάδα εντός της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Το Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας είναι το πρώτο Περιφερειακό χρηματοδοτικό εργαλείο που συστήθηκε με κεφάλαια του Ελληνικού Δημοσίου και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στόχος του είναι να χορηγηθούν αμέσως δάνεια ύψους περίπου 20 εκατ. Ευρώ και ταυτόχρονα να βελτιωθεί  η πρόσβαση των Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας στη χρηματοδότηση, με την ενθάρρυνση νέων επενδύσεων.

Μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ)  θα χορηγούνται δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης για την ενίσχυση της ρευστότητας των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και έχουν πληγεί από την πανδημία, με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών και του συναλλακτικού τους κυκλώματος (π.χ. προμηθευτές, λειτουργικά έξοδα, κλπ.).

Το Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ)  συμμετέχει στο κεφάλαιο του δανείου κατά 40% και ταυτόχρονα επιδοτεί το επιτόκιο του δανείου κατά 100% για τα πρώτα δύο έτη του δανείου, ενώ η τράπεζα συμμετέχει στο κεφάλαιο του δανείου κατά 60%.

Οι Τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Ταμείου Δυτικής Μακεδονίας είναι:

 • ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 • ALPHA BANK,
 • EUROBANK
 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΨΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

Το ύψος κάθε δανείου μπορεί να είναι από € 5.000 έως € 50.000 και καθορίζεται:

 • Για υφιστάμενες επιχειρήσεις, έως το 25% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019.
 • Για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, έως το 100% των αναγκών ρευστότητας, όπως αυτές τεκμηριώνονται από αναλυτικό πλάνο, για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες.

Επιτρέπεται η έγκριση ενός (1) μόνο δανείου ανά επιχείρηση.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ:

Η διάρκεια του δανείων είναι από 2 έως 5 χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος που κυμαίνεται από 6 έως 12 μήνες.

 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ :

Το επιτόκιο του δανείου χρηματοδότησης κάθε επιχείρησης καθορίζεται από την Τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική της και τους παρακάτω πρόσθετους όρους:

 1. Το τελικό επιτόκιο του δανείου δεν θα υπερβαίνει το 4,8%, και θα είναι σταθερό για τα 2 χρόνια που επιδοτείται,
 2. μετά τη λήξη της διετούς περιόδου επιδότησης τόκων, το επιτόκιο του δανείου συμφωνείται μεταξύ της τράπεζας και της επιχείρησης, μπορεί να είναι κυμαινόμενο ή σταθερό και να ακολουθεί την ισχύουσα πολιτική της τράπεζας και τις συνθήκες της αγοράς και δεν θα έχει απόκλιση ως προς το τμήμα του περιθωρίου (spread) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Ως εξασφάλιση του δανείου οι συνεργαζόμενες τράπεζες μπορούν να λάβουν ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική τους.

Ειδικά, όμως, για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις (π.χ. ακίνητο), η αξία της εξασφάλισης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το 50% του ποσού του δανείου.

 

ΔΕΝ επιτρέπεται η προσημείωση της μόνιμης και μοναδικής κατοικίας του δανειολήπτη.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Προϋπόθεση για την λήψη και την διατήρηση της επιδότησης επιτοκίου είναι:

 1. η επιχείρηση να μην εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές από τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση.
 2. Η επιχείρηση οφείλει να διατηρεί τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 30-04-2021 βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, για τα δύο (2) έτη από την εκταμίευση του δανείου.
 3. Η Hellenic Development Bank (HDB) θα πραγματοποιεί ηλεκτρονικά τον έλεγχο διατήρησης των εργαζομένων κάθε Ιανουάριο, με τα στοιχεία Δεκεμβρίου του Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Για τις επιχειρήσεις που δεν διατηρούν τον αριθμό των εργαζόμενων κατά τον χρόνο ελέγχου, θα διακόπτεται εφεξής η καταβολή των επιδοτούμενων τόκων και θα ενημερώνονται ανάλογα οι συνεργαζόμενες τράπεζες. Η επιχείρηση θα έχει την υποχρέωση καταβολής των τόκων του δανείου εφεξής.

Για την διατήρηση του αριθμού εργαζομένων, θα εξαιρούνται οι περιπτώσεις συνταξιοδοτήσεων, θανάτων, συμβάσεων έργου.

ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ:

Η Υποβολή αιτήσεων ξεκινά την 2α Ιουνίου 2021.

Βήμα 1ο:

Αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 1. Η επιχείρηση μπαίνει στο www.ependyseis.gr/mis με τους προσωπικούς κωδικούς της (σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικών θα πρέπει να γίνει εγγραφή)
 2. Συμπληρώνει στην αίτηση τα στοιχεία της
 3. Επιλέγει την συνεργαζόμενη τράπεζα για την υποβολή του αιτήματός της
 4. Οριστικοποιεί και υποβάλει την αίτηση στο σύστημα

Βήμα 2ο:

Αίτηση χρηματοδότησης σε κατάστημα της συνεργαζόμενης τράπεζας

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής του αιτήματος στο www.ependyseis.gr/misη επιχείρηση μεταβαίνει σε ένα από τα υποκαταστήματα της τράπεζας της επιλογής της με εκτυπωμένο το έντυπο αίτησης από το ΠΣΚΕ, για να ενημερωθεί για τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλλει στη Τράπεζα.

Για την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ), ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης δήλωσε:

 

 • «Μετά από 5 χρόνια που πρωτοακούστηκε, αυτή η ιδέα γίνεται πράξη. Με επιμονή και μεθοδικότητα καταφέραμε και τα χρήματα να εξασφαλίσουμε αλλά και το θεσμικό πλαίσιο να θεσπίσουμε, σε στενή συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, για μία ακόμα παρέμβαση στήριξης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειάς μας. Το μεγάλο ενδιαφέρον όλων των Τραπεζών της πατρίδας μας, να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό είναι δείγμα εμπιστοσύνης προς την πορεία της Οικονομίας και του Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Περιφέρειάς μας. Είναι ψήφος εμπιστοσύνης στην προσπάθεια που κάνουμε όλοι μαζί για μια σύγχρονη, πράσινη, καινοτόμα οικονομία με διαφοροποιημένο το παραγωγικό της μοντέλο στους τομείς των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων. Είναι μια μικρή αλλά σημαντική βοήθεια τη στιγμή της επανεκκίνησης της Οικονομίας μας, ταυτόχρονα με τη θέσπιση ισχυρών, πρωτόγνωρων κινήτρων για μικρές και μεγάλες επενδύσεις στη Δυτική Μακεδονία. Επενδύσεις που θα μετουσιώσουν το σχεδιασμό της δίκαιης μετάβασης σε έργα και δράσεις με χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και νέο εισόδημα για όλους τους συμπολίτες μας».

 

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Hellenic Development Bank (HDB), Αθηνά Χατζηπέτρου δήλωσε:

 • «Η Ελλάδα, αντιμετώπισε την κορύφωση της πανδημικής κρίσης, με αμεσότητα, αποτελεσματικότητα και κυρίως με πρωτοφανή προσαρμοστικότητα.

Τώρα ξεκίνησε η προσπάθεια της ανάκαμψης, αναμφισβήτητος πρωταγωνιστής είναι και θα είναι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αυτή η προσπάθεια των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων -εκτός από τα κεφάλαια που εξασφαλίζει διαρκώς η κυβέρνηση- χρειάζεται επιπλέον  έναν καταλύτη.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα λειτουργεί πλέον ως ένας ευέλικτος και αποτελεσματικός φορέας που παρεμβαίνει καταλυτικά στην επιχειρηματική καθημερινότητα. Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε ένα βελτιωμένο πλαίσιο για τις επιχειρήσεις που χρειάζονται κεφάλαια.

Η Hellenic Development Bank επιδιώκει να δημιουργεί καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία ώστε να παρεμβαίνει καταλυτικά στη δυναμική σχέση Κράτους- Τραπεζών – Επιχειρήσεων. Με το ΤΑΔΥΜ διευκολύνουμε την πρόσβαση των επιχειρήσεων στην τραπεζική χρηματοδότηση και ταυτόχρονα ανοίγει ο δρόμος της βιώσιμης ανάπτυξης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας, ακριβώς στην στιγμή της μεγάλης επανεκκίνησης…»

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον σύνδεσμο:

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «ΤΑΔΥΜ – COVID 19 – Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις: Κεφάλαιο Κίνησης με διετή Επιδότηση Επιτοκίου λόγω πανδημίας COVID-19»