Πανδημία COVID-19: Μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

el
Προηγούμενες Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ» -ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΤΕΑΝ-ΕΧΟ

1 2 3 4 5 10 11